สิ่งสำคัญภายในวัด
ศาลาทรงไทย สร้างถวายหลวงพ่อพระครูพิทักธรรมโชติ
วิหารหลวง หลวงพ่อโต หลวงพ่อสด หลวงพ่อทิม
กุฎิหลวงพ่อที่ญาติโยมสร้างถวาย
ขอเชิญร่วมทำบุญ ให้อาหารปลา ณ. วังมัจฉา วัดนางบวช
ศาลาพระยายม
ศาลาการเปรียญวัดนางบวช
พระอุโบสถวัดนางบวช