ปฏิทินกิจกรรม
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
04 ก.ย. 60 ถึง 01 พ.ย. 60 ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ.วัดนางบวช เพื่อสมทบทุนบูรณะหลังคาศาลาการเปรียญ ในวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560 เวลา 10.30 น
วัดนางบวช